Novinky » Sýr Konopáč vyhlašuje sbírku

 konopného listí, vhodného na ozdobu sýra. Podmínkou je bio kvalita, patřičné vylisování a vzorná archivace. Sýrem obdarujeme prvních deset sběračů, minimum je 500 dokonale tvarovaných lístků cca velikosti dlaně (bez prstů).