Novinky » Sýr Konopáč v Olomouci

zakoupíte pravidelně na "Hanáckém farmářském trhu" na Horním náměstí, vždy první a poslední sobotu v měsíci a jinak v pátek.
Hledejte nás na stánku s označením "Ofčí sýry" a dvakrát přijedeme na voze taženém koňmi.