Novinky » Sýr Konopáč na Flédě

v Brně je akce nedělní (17.8.) a zcela vyjímečná. Budete koukat, co všechno se dá na tomhle "blešáku"  vidět i koupit. Ale neváhejte!