Novinky » Konopáč stále inovujeme díky

častější výrobě a vašim postřehům. Děkujeme za přízeň.
Vylepšujeme tak zejména výrobní postupy pro uchovávání konopných
listů a změkčení slupek ze semínek.